KRONEN EN BRUGGEN

Als een gedeelte van of gehele kies of tand verdwenen is door cariës of door een ongeval, kan het nodig zijn dit element te vervangen door een kroon of brug. Soms kan ook om cosmetische redenen worden gekozen voor een kroon of brug, of juist om te voorkomen dat kiezen en tanden uitgroeien, als de “tegenliggers” in de andere kaak ontbreken om welke reden dan ook. Ook kan een brug het kauwen verbeteren.

Een kroon is in feite een kapje, dat één afgeslepen tand of kies bedekt en dat afhankelijk van het materiaal hetzelfde uiterlijk heeft als uw oude tand of kies.

Een brug wordt gemaakt als meerdere tanden of kiezen vervangen moeten worden. Hierbij moeten minstens twee tanden of kiezen worden afgeslepen, zodat er pijlers ontstaan waar de brug op bevestigd kan worden. Het ontbrekende element kan zich tussen de twee afgeslepen elementen bevinden (gewone brug) of naast de twee geslepen elementen (vrij-eindigende brug).

Kronen en bruggen kunnen van verschillende materialen worden gemaakt:

  • Porselein is een esthetisch bijzonder fraai materiaal en oogt vrijwel als een gewone kies of tand. Porselein wordt tegenwoordig vaak gebruikt.
  • Metaal (zoals goud) wordt ook vaak voor kronen en bruggen gebruikt. Het is bijzonder sterk en slijtvast, maar omdat het esthetisch wat minder fraai is, wordt het vooral voor de kiezen gebruikt.
  • Een combinatie van metaal en porselein, de kern bestaat dan uit metaal en de kap is van porselein, zodat een esthetisch fraaie en sterke kroon of brug wordt verkregen.

De behandeling

De behandeling verloopt in een aantal stappen. U krijgt 2 afspraken bij de tandarts.

Bij de eerste behandeling zal één (bij een kroon) of meerdere elementen (bij een brug) worden afgeslepen (omslijpen), om een kroon of brug voldoende ruimte te geven om geplaatst te kunnen worden. Dit gebeurt onder verdoving.

Soms is er te weinig houvast in een tand of kies om er een kroon of brug op te kunnen zetten. In zo’n geval wordt een opbouw gemaakt, die bestaat uit een pin die in de tand of kies wordt gezet. Hierop wordt dan de uiteindelijke kroon of brug geplaatst.

Vervolgens wordt een afdruk gemaakt van de omslijping, zodat de tandtechnicus met behulp van de afdruk een nieuwe kroon of brug precies passend kan maken. Deze afdruk gebeurt in een rubberachtig materiaal.

Vervolgens moet u op een wassen plaatje bijten (beetbepaling), om zo te kunnen kijken hoe uw tanden en kiezen op elkaar passen. Op deze manier kan de tandtechnicus bepalen hoe hoog uw brug of kroon moet worden.

 

Omdat de tanden en kiezen van persoon tot persoon verschillend van kleur zijn, wordt veel aandacht besteed aan kleurbepaling met behulp van een aantal proefmodelletjes van tanden in verschillende kleuren.

 

Nu kan de tandtechnicus aan het werk. Deze vervaardigt de kroon of brug in zijn laboratorium. Dit duurt 2 weken.

 

Bij de laatste afspraak wordt de kroon of brug geplaatst en vastgezet met cement aan de binnenzijde van de brug of kroon. Soms kunt u na het plaatsen van de kroon of brug wat napijn hebben. Meestal is dit van tijdelijk aard. Raadpleeg de tandarts als de pijn erg lang aanhoudt of toeneemt.

 

Het is natuurlijk de bedoeling, dat uw kroon of brug jarenlang meegaat, zeker zo’n tien tot vijftien jaar. Gedeeltelijk heeft u dit zelf in hand door een goede mondhygiëne. Vooral het tandvlees rond de kroon of brug moet goed schoongehouden worden, om tandvleesontsteking en gaatjes rond en onder de kroon of brug te voorkomen. U kunt uw kroon of brug goed schoonhouden door dagelijks te poetsen en eventueel aanvullend extra te stoken, flossen of ragers te gebruiken.

MEDEDELING

Na 10 jaar samenwerking moeten wij na de kerstvakantie helaas afscheid nemen van onze tandarts Heleen van Asseldonk. Zij ruilt haar stoel en reistijd bij ons in voor een stoel en 5 minuten fietsen in haar woonplaats Nijmegen. Wij wensen haar het allerbeste toe en zullen haar zeker missen.

Klik hier voor meer informatie

Omdat wij niet meteen een vervanging voor tandarts van Asseldonk hebben zullen controles deels opgevangen worden door de mondhygiëniste Toos Ernst. Behandelingen worden uitgevoerd door tandarts de Valcke. Hierdoor ontstaan er onverhoopt wel langere wachttijden bij het inplannen van een bezoek aan de praktijk. Wij rekenen op uw begrip in deze. Namens het team van tandartsenpraktijk A.E.M. de Valcke, Bij voorbaat dank.