TANDPROTHETICUS

 

Een tandprotheticus is een specialist. Hij meet u zelfstandig een volledige gebitsprothese, partiële prothese of frame aan naar uw persoonlijke wensen. Veelal zal de tandprotheticus de kosten van de gebitsprothese direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven.

 

De tandprotheticus zorgt voor een perfect passende gebitsprothese. Hiervoor zijn ongeveer 6 bezoeken nodig, waarin u samen met de tandprotheticus uw nieuwe gebit samenstelt. Een belangrijke stap hierbij is de proefprothese van was. Hierbij kunt u de pasvorm en het uiterlijk ervan ervaren, en aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

 

Op verwijzing van uw tandarts vervaardigd de tandprotheticus ook partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten. In het geval van implantaten heeft u dan niet alleen een perfecte pasvorm en goed uiterlijk, maar ook extra zekerheid in zake de bevestiging van uw gebitsprothese. Ideaal voor een optimaal comfort en een mooi gebit. Uiteraard zijn ook reparaties en aanpassingen van uw gebitsprothese bij een tandprotheticus in deskundige handen.

PRAKTIJK IS TIJDELIJK GESLOTEN

IN VERBAND MET COVID-19 / CORONAVIRUS

Ten behoeve van de gezondheid van patiënten, onszelf en het aanhoudend tekort in beschermingsmiddelen komen we tot het besluit om een spoedrooster in te zetten. Dit betekent dat wij alleen patiënten met ernstige spoedklachten ruim verdeeld over de dag kunnen ontvangen om zo risico op eventuele besmetting te minimaliseren.

Spoedgevallen zijn:

NIET-ACUTE zorg MOET uitgesteld worden!

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus kunnen niet in de reguliere praktijk behandeld worden. Bent u besmet of denkt u besmet te zijn en heeft u spoedhulp nodig, dan moet u de praktijk bellen voor advies en eventuele doorverwijzing.

Hoe lang zijn wij gesloten voor niet-acute zorg?

Vooralsnog houden wij t/m 28 april aan. Het verloop hiervan is moeilijk te voorspellen voor ons.

PUBLIEKSINFORMATIE

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. www.rivm.nl Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 van de rijksoverheid.