VERZEKERING

 

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering verzekerd voor de meeste behandelingen bij de tandarts. Volwassenen zijn vanuit de basis zorgverzekering zeer beperkt verzekerd voor de tandarts. Volwassenen kunnen er voor kiezen zich aanvullend te verzekeren voor de tandarts. Afhankelijk van de polis en verzekeraar wordt de behandeling dan volledig of voor een deel vergoed. Vraag ons gerust om advies. Wij kunnen nagaan wat uw zorgbudget is en hoe hoog uw eventuele eigen bijdrage is.

 

Tips tandartsverzekering

  1. U had tot 1 januari 2019 de tijd om uw huidige zorgverzekering(en) op te zeggen.
  2. U kunt tot 1 februari 2019 een nieuwe (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.
  3. U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende zorgverzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.
  4. Let altijd goed op hoeveel % van de behandeling er vergoed wordt (bijv. 75% of 100%).
  5. Let op de netto vergoeding. Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie.
  6. Verwacht u in 2019 een klikgebit (kunstgebit op implantaten) nodig te hebben? Check of uw zorgverzekering de behandeling door uw vaste of gewenste implantoloog wel vergoed.
AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING

Of u zich het beste aanvullend kunt verzekeren, hangt af van uw persoonlijke gebitstoestand en uw risicobereidheid. Verzekeren doet u immers in eerste instantie om zekerheid te hebben dat wanneer er iets onverwachts gebeurt, u dit niet (geheel) zelf hoeft te betalen. In veel gevallen zijn de te verwachten kosten voor de tandarts echter redelijk goed in te schatten.

AANVULLENDE VERZEKERING ELDERS AFSLUITEN DAN DE BASISVERZEKERING IS TOEGESTAAN

Het is toegestaan om uw basis zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraar A en uw aanvullende tandartsverzekering bij zorgverzekeraar B. U bent dus vrij om per zorggebied het best passende te kiezen.

WELKE AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING PAST HET BESTE BIJ U?

Helaas kunt u niet op ieder moment een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Dit kan alleen aan het einde / het begin van een kalenderjaar. In deze periode kan het voor u lonen om aanvullende tandartsverzekering met elkaar te vergelijken en de best bij uw gebitssituatie passende verzekering te kiezen. Er zijn namelijk behoorlijk wat verschillen in het totaalaanbod van aanvullende tandartsverzekeringen. Kijkt u met name naar de premie, het maximale bedrag aan mondzorg dat er vergoed wordt, welke behandelingen er vergoed worden, welk deel van de behandeling er vergoed wordt, of er acceptatie eisen zijn en of u vrije keuze van zorgverlener heeft. Opzeggen van uw huidige zorgverzekering kan nog tot 1 januari 2019. Een nieuwe (aanvullende) zorgverzekering afsluiten kan nog tot 1 februari 2019.

Vergelijkmondzorg.nl

Mocht u besluiten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, dan adviseren wij u om de website www.vergelijkmondzorg.nl te bezoeken. Deze site informeert u uitgebreid en helpt u de juiste keuze te maken.

Ongevallen verzekering

Daarnaast geldt dat u bij een aanvullende tandartsverzekering vaak niet verzekerd bent voor een ongeval, hetgeen nu juist altijd onverwacht komt. Daarentegen hoeft u bij een goede aanvullende verzekering vaak niet ineens een flink bedrag te betalen als u onverhoopt toch ineens een aantal gaatjes heeft. Kortom de keuze is aan u.

KIES VERSTANDIG, KIES ZELF VOOR EEN GEZOND GEBIT

Laat de keuze voor een behandeling (ten behoeve van uw gebitstoestand) niet afhangen van uw aanvullende verzekering. U kiest zelf voor een gezond gebit en niet uw zorgverzekeraar. Het uitstellen of afstellen van behandelingen kan negatieve gevolgen hebben voor uw gebitsgezondheid en portemonnee. Zo kan een onbehandeld klein gaatje, uiteindelijk resulteren in een dure wortelkanaalbehandeling of verlies van tand of kies. Laat dus regelmatig uw gebit controleren en kies verstandig.

Basisverzekering

Zoals gezegd is de jeugd tot 18 jaar verzekerd voor mondzorg vanuit de basisverzekering. Praktisch alle mondzorgkosten voor kinderen tot 18 jaar worden dus vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor volwassenen geldt dat zij vanuit de basisverzekering deels verzekerd zijn voor een kunstgebit. Hierbij geldt dus dat zij deels vergoeding ontvangen vanuit de basisverzekering.

Reparaties aan het kunstgebit e.d., worden vaak helemaal vergoed vanuit de basisverzekering, dit in tegenstelling tot de overige tandheelkundige zorg. Extracties, het trekken van tanden en kiezen, worden ook NIET vergoed vanuit de basisverzekering, ook niet als u daarna een kunstgebit krijgt. Voor een kunstgebit op implantaten, het klikgebit, zijn weer andere regels. Informeer bij uw tandarts en uw verzekeraar wat in uw situatie van toepassing is.

Eigen risico geldt niet voor aanvullende tandartsverzekering en niet voor mondzorg tot 18 jaar

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2019 vastgesteld op € 385. De eerste €385 aan zorgkosten betaal je dus zelf. Het eigen risico geldt niet voor een aanvullende tandartsverzekering. Het eigen risico geldt wel bij een kunstgebit aangezien dit onder de basisverzekering valt.

Wanneer u geen gebruik maakt van de zorg, betaalt u ook geen eigen risico. Het vrijwillig en verplicht eigen risico geldt voor bijna alle zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Uitzonderingen zijn o.a. het bezoek aan de huisarts en de tandarts voor kinderen tot 18 jaar. Hierbij wordt het eigen risico niet aangesproken.

Zeer gewaardeerde patiënt,

Bijna 42 jaar nadat ik mijn praktijk ben begonnen houd ik op met de taken die er als praktijkeigenaar bij komen en zal ik mij alleen nog richten op hetgeen ik het liefst doe, tandheelkunde.

Na een periode van zorgvuldig onderzoeken wie ik de beste kandidaat acht om mijn patiënten en werknemers over te nemen is mijn keuze gevallen op Daan Kruger, eigenaar van Tandartsenpraktijk Beukenhof.

Per 1 september zal hij de praktijk en praktijkvoering overnemen en zullen wij verder gaan als Tandartsenpraktijk Beukenhof – locatie Molenrijnselaan.

Naast de vaste gezichten die u gewend bent bij ons te zien zullen er in de loop van de tijd ook enkele nieuwe bijkomen. Voor u als patiënt zal er de komende tijd weinig veranderen. Wij kijken er naar uit u en onze nieuwe collegae te ontvangen in uw vertrouwde omgeving.

Met vriendelijke groet en tot snel,

André de Valcke

U kunt ons per 1 september bereiken op de volgende manieren:

www.tandartsenpraktijkbeukenhof.nl

info@tandartsenpraktijkbeukenhof.nl

073-6566212